بهمن ۱۰, ۱۳۹۵

اخذ تابعیت اتریش

اخذ تابعیت اتریش مبنای اخذ تابعیت اتریش در درجهۀ نخست بر پایهۀ اصل تابعیت فرزند «jus sanguinis» است. به عبارت دیگر معمولاً در صورتی که یکی […]
آبان ۱۹, ۱۳۹۵

مهاجرت به اتریش

  مهاجرت به اتریش   راه های مهاجرت به اتریش کدامند؟آیا میتوان بدون داشتن مدرک زبان به کشور اتریش مهاجرت کرد؟سریع ترین و بهترین راه های […]