مهر ۵, ۱۳۹۵
کالج دونالد مجارستان

کالج دونا DUNA (مجارستان)

دونا کالج یکی از کالجهای مطرح در بوداپست مجارستان میباشد که در این جا به توصیف کلی  مشخصات  کالج دونا , اهداف و کارکردهای کالج دونا […]
تیر ۱۵, ۱۳۹۵
ویزای کار آلمان

ویزای کار آلمان

ویزای کار آلمان آیا از شرایط ویزای کار در آلمان مطلع اید؟ در رابطه با انواع ویزای کار در آلمان آشنا هستید؟ Skilled workerچیست ؟ Job […]
تیر ۱۰, ۱۳۹۵

قوانین ازدواج در انگلستان

قوانین ازدواج در انگلستان.   ازدواج در انگلستان چگونه است ؟ ایا ازدواج در انگلستان باعث اخذ اقامت انگلستان خواهد شد؟ چه شرایطی برای ازدواج با […]
تیر ۸, ۱۳۹۵

اقامت اتریش از طریق ازدواج

اقامت اتریش از طریق ازدواج برای اخذ اقامت اتریش ازطریق ازدواج چه شرایطی لازم است؟ آیا می توان برای اقامت اتریش از طریق ازدواج اقدام کرد؟ […]