تیر ۹, ۱۳۹۵
اخذ اقامت از طریق تولد

اخذ اقامت از طریق تولد

اخذ اقامت از طریق تولد آیا در رابطه با اخذ اقامت از طریق تولد چیزی شنیده اید؟ آیا از قوانین کشورها در رابطه با اخذ اقامت […]
تیر ۶, ۱۳۹۵

اخذ اقامت برزیل از طریق تولد

اخذ اقامت برزیل از طریق تولد  آیا قصد مهاجرت و اقامت به برزیل را دارید؟ آیا برزیل برای اخذ اقامت مناسب است ؟ اخذ اقامت برزیل […]