تیر ۸, ۱۳۹۵

اخذ تابعیت کشور های مختلف از طریق ازدواج

اخذ تابعیت  کشور های مختلف از طریق ازدواج. ایا ازدواج با اتباع دیگر کشور ها منجر به اخذ اقامت ان کشور خواهد شد؟ ایا فقط زنانی […]
تیر ۶, ۱۳۹۵

اخذ تابعیت کشور های مختلف از طریق ازدواج

اخذ تابعیت  کشور های مختلف از طریق ازدواج. ایا ازدواج با اتباع دیگر کشور ها منجر به اخذ اقامت ان کشور خواهد شد؟ ایا فقط زنانی […]
شهریور ۱۲, ۱۳۹۲

ویزای نامزدی آمریکا

یک فرد سیتیزن آمریکا می تواند برای نامزد خود که در خارج از آمریکا زندگی‌ می‌کند اقدام تقاضای ویزای نامزدی که ک۱ ویزا نام دارد، کند.شرایط ویزای نامزدی: