هدف ایران مهاجرت

این وب سایت با هدف شناسایی  دفاتر حقوقی معتبر و قوانین مرتبط در زمینه مهاجرت، حقوق بین الملل خصوصی، اصول اخذ تابعیت و موضوعات نظیر آن راه اندازی شده است .

ما در این وب سایت از تمام دست اندرکارانی که در زمینه امور حقوقی بین المللی به خصوص مهاجرت فعالیت دارند دعوت به عمل می آوریم که رزومه خود را ارسال نموده تا ما با تحقیق درباره آن ها نسبت به معرفی ایشان به نحو رایگان عمل کنیم.

بازدیدکنندگان محترم سایت مطلع باشند که ما هیچ دفتر یا مرجع خاص را تضمین یا تایید نمی کنیم فقط با توجه به تحقیقات به عمل آمده  توسط سایت ایران مهاجرت ، آن دفاتر و وکلایی را که دارای نام خوش هستند جهت ارتباط معرفی نموده و تحقیق نهایی با خود موکل است.

در ضمن ما سعی نمودیم از دفاتر حقوقی مذکور در خواست داشته باشیم تا مدارک عملیات قانون نظیر پروانه وکالت خود را برای ما ارسال دارند و ما این مدارک را در گالری این سایت در پوشه مخصوص آن دفتر حقوقی جهت ملاحظه شما عزیزان قرار دادیم.