هزینه های زندگی در دانمارک

آذر ۸, ۱۳۹۳

هزینه زندگی در دانمارک

 هزینه زندگی در دانمارک دانمارک جنوبی ترین کشور اسکاندیناوی و تنها مرزی که دارد با کشور آلمان است.پلی دریایی به نام پل اورسند،دانمارک را به سوئد […]