اقامت کاری در دانمارک

شهریور ۲۳, ۱۳۹۲

مهاجرت کاری و گرین کارت دانمارک

دولت دانمارک هر ساله شرایطی را برای اخذ گرین کارت این کشور اعلام می نماید. متقاضیان برای دریافت آن بایستی شرایط اعلام شده دولت دانمارک را بطور کامل احراز نمایند و هر فرد فقط در صورتی میتواند برای دریافت گرین کارت اقدام نماید که تمامی شرایط مشخص شده را به طور همزمان داشته باشد. این شرایط به شرح زیر می باشد: