شرایط اخذ اقامت در انگلستان

بهمن ۱۱, ۱۳۹۵

اقامت انگلستان

    راه های اخذ اقامت انگلستان چیست ؟ شرایط لازم برای اقامت انگلستان چیست؟ از چه طریقی میتوان راحتر و سریعتر به اقامت انگلستان دست […]
شهریور ۱۲, ۱۳۹۲

اقامت در انگلستان

برای اقامت در انگلستان می توان به چند طریق اقدام کرد: 1- اقامت تحصیلی 2- اقامت سرمایه گذاری 3- اقامت کاری 4- اقامت خویشاوندی