مهاجرت و ازدواج در اتریش

تیر ۸, ۱۳۹۵

اقامت اتریش از طریق ازدواج

اقامت اتریش از طریق ازدواج برای اخذ اقامت اتریش ازطریق ازدواج چه شرایطی لازم است؟ آیا می توان برای اقامت اتریش از طریق ازدواج اقدام کرد؟ […]
دی ۲۸, ۱۳۹۳

اخذ تابعیت اتریش از طریق ازدواج

اخذ تابعیت اتریش از طریق ازدواج   سیستم ثبت احوال در اتریش بر اساس وقایع تولد، ازدواج و وفات است. زبان رسمی در اتریش آلمانی است. […]