مهاجرت سرمایه گذاری در اتریش

بهمن ۲۰, ۱۳۹۵

پلان کسب و کار

پلان کسب و کار اساساً برای درخواست در ویزای سرمایه گذاری یک پلان کسب و کار نوشته می‌شود تا بتواند ایالت یا سازمانی را برای انجام […]
دی ۱۹, ۱۳۹۵

سرمایه گذاری در اتریش

سرمایه گذاری در اتریش با توجه به اینکه کشوراتریش از نظر ساختار اقتصادی کشوری پیشرفته وثروتمند در سطح جهان واتحادیه اروپا محسوب میشود. همین امر باعث […]