شرایط اخذ تابعیت در اتریش

بهمن ۱۱, ۱۳۹۵

اخذ تابعیت انگلیس

اخذ تابعیت انگلیس اخذ تابعیت انگلیس یکی از موضوعاتی است که امروزه متقاضیان فراوانی دارند و افراد بیشماری هستند که تمایل به اخذ تابعیت انگلیس از […]
بهمن ۱۰, ۱۳۹۵

اخذ تابعیت اتریش

اخذ تابعیت اتریش مبنای اخذ تابعیت اتریش در درجهۀ نخست بر پایهۀ اصل تابعیت فرزند «jus sanguinis» است. به عبارت دیگر معمولاً در صورتی که یکی […]