ویزای ازدواج و نامزدی در آمریکا

شهریور ۱۲, ۱۳۹۲

ویزای نامزدی آمریکا

یک فرد سیتیزن آمریکا می تواند برای نامزد خود که در خارج از آمریکا زندگی‌ می‌کند اقدام تقاضای ویزای نامزدی که ک۱ ویزا نام دارد، کند.شرایط ویزای نامزدی: