مهاجرت سرمایه گذاری در آمریکا

دی ۵, ۱۳۹۴

مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه گذاری : آمریکا یکی از کشورهای مورد علاقه مردم به خصوص ایرانیان برای مهاجرت و زندگی در آن بوده است. […]
شهریور ۱۲, ۱۳۹۲

ویزای سرمایه گذاری آمریکا (EB5)

کنگره آمریکا در سال 1990 برنامه سرمایه گذاری را جهت کنترل مهاجرتهای غیر قانونی به آمریکا و نیز جذب سرمایه های خارجی را به تصویب رساند. این ویزا یک روش به دست آوردن گرین کارت برای اتباع خارجی است که پول را در ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری می کنند.