شرایط اخذ تابعیت در آلمان

بهمن ۲۶, ۱۳۹۵

تبدیل اقامت به تابعیت در کشور آلمان

  تبدیل اقامت به تابعیت در کشور آلمان تبدیل اقامت به تابعیت در کشور آلمان چگونه است؟ آیا اقامت کشور آلمان قابل اخذ می باشد؟ آیا […]
بهمن ۲۴, ۱۳۹۵

اخذ تابعیت در آلمان

اخذ تابعیت در آلمان اخذ تابعیت در آلمان به چه نحوی است؟ آیا با اخذ تابعیت در آلمان آشنایی دارید؟ آیا تمایل به اخذ اطلاعات در […]
بهمن ۲۴, ۱۳۹۵

اخذ و ترک تابعیت در آلمان

اخذ و ترک تابعیت در آلمان اخذ و ترک تابعیت در آلمان چگونه است؟ شرایط ۲۰۱۸ اخذ و ترک تابعیت در آلمان چیست؟ آیا اخذ تابعیت […]
بهمن ۲۱, ۱۳۹۵

اخذ و ترک تابعیت در آلمان

  اخذ و ترک تابعیت در آلمان اخذ و ترک تابعیت در آلمان چگونه است؟ شرایط ۲۰۱۸ اخذ و ترک تابعیت در آلمان چیست؟ آیا اخذ […]
بهمن ۲۱, ۱۳۹۵

اخذ تابعیت در آلمان

اخذ تابعیت در آلمان اخذ تابعیت در آلمان به چه نحوی است؟ آیا با اخذ تابعیت در آلمان آشنایی دارید؟ آیا تمایل به اخذ اطلاعات در […]
بهمن ۹, ۱۳۹۵

اخذ تابعیت آلمان

اخذ تابعیت آلمان اخذ تابعیت آلمان و شرایط اخذ تابعیت آلمان در سال ۲۰۱۸ یکی از موضوعات پرطرفدار پس از مهاجرت به آلمان است ، سطح […]
دی ۹, ۱۳۹۳

بررسی تابعیت درکشور آلمان

بررسی تابعیت درکشور آلمان بررسی تابعیت در کشور آلمان و شرایط ۲۰۱۸ اخذ تابعیت آلمان ، بررسی تابعیت در کشور آلمان برای اشخاص مختلف ، بررسی […]
شهریور ۳۰, ۱۳۹۳

اقامتگاه اشخاص حقوقی در آلمان

تعريف : اقامت در لغت يعني در جايي ماندن و بسربردن واقامتگاه محلي است جغرافيايي كه شخص در آن محل زندگي مي كند وعمده امور خود را در‌آن مكان اداره مي كند . اقامتگاه مكان معيني است كه فعاليت ها و امورشخص (اعم ازسكونت واداره امور) در آن مكان متمركز شده است وبه نوعي عنصر شناسايي شخص حقيقي وحقوقي است . بنابراين در حقوق (عمومي وخصوصي) اقامتگاه عنصر مهمي در تعيين قلمرو حقوقي شخص محسوب مي شود .